Sint-Maartenfeest (30-11--0001)

Mooie tradities mag je niet doorbreken en dat was dit jaar niet anders…

Afgelopen zondag 8/11 brachten de Sint met zijn twee pieten hun jaarlijkse bezoek aan de brave kinderen van KWB Schoonaarde.

Eerst werden de kinderen, vergezeld van hun ouders en/of grootouders, getrakteerd op een gebakje en koffie.

Daarna mochten de sterren onder hen op het podium een sintenliedje of –versje brengen om de Sint te verwelkomen.

Veertig kinderhartjes klopten vol spanning toen de Sint zijn intrede maakte, terwijl de guitige pieten snoepgoed uitdeelden. De zak hadden ze gelukkig niet nodig want zoals de pieten wisten te vertellen, waren er geen stoute kinderen bij.

Een voor één werden de kinderen uitgenodigd om bij de Sint en zijn helpers hun cadeau af te halen. Er vloeide al eens een traantje, de dapperen kropen zelfs op de schoot bij de Sint of gaven de pieten een high five…

Daarna was het de beurt aan oudere broers en zussen, ouders en grootouders. Die werden getrakteerd op een sintenspeculoos.

Nadat de Sint en zijn gevolg stilaan afscheid namen van hun enthousiaste publiek, werd er nog nagekaart bij een drankje en werden de geschenken ‘gekeurd’ en ‘getest’. Het was alweer een geslaagde namiddag, met dank aan alle medewerkers !